دارو درمانی در اختلال خلقی و ADHD

استاد گرامی/ همکار ارجمند

احتراما به استحضار ميرساند، تکاژه با همکاری  اساتید هیئت علمی بیمارستان امام حسین (ع) و دانشگاه شهید بهشتی، وبينار علمي با موضوع " دارو درمانی در اختلال خلقی و ADHD" را همراه با 2  امتياز بازآموزي مورخ 19/03/1401  از ساعت 11:00   الي 14:00 برگزار مي نمايد.

شرکت کنندگان محترم می توانند جهت دریافت امتیاز بازآموزی، با شناسه 179835 در سامانه آموزش مداوم به آدرس  www.ircme.ir  ثبت نام نمایند.

 

با سخنرانی ارزشمند اساتید ارجمند:

 

  • جناب آقای دکتر یوسف سمنانی
  • جناب آقای دکتر مهدی صمیمی اردستانی
  • سرکار خانم دکتر کتایون رازجویان
  • جناب آقای دکتر سعید صدر

 

لینک ورود به وبینار:

link