وبینار درمان های پیشرفته بیماری پارکینسون

همراه با 3 امتیاز باز آموزی

زمان برگزاری

02 تیر 1401

از ساعت 11:00 الی 14:00

با سخنرانی ارزشمند اساتید ارجمند:
1-    جناب آقای دکتر غلامعلی شهیدی
2-    جناب آقای دکتر امیر حسین حبیبی
3-    جناب آقای دکتر محمد روحانی
4-    جناب آقای دکتر علی شعیبی
5-    جناب آقای دکتر میر محسن شریفی

جهت ورود به وبینار وارد لینک شوید.