دارو درمانی در اختلالات روانپزشکی کودک و نوجوان

همراه با 3 امتیاز باز آموزی

زمان برگزاری:

26 خرداد 1401

ساعت 09:00 الی 12:00

با سخنرانی ارزشمند اساتید ارجمند:
1-    جناب آقای دکتر جواد علاقبند راد
2-    سرکار خانم دکتر رزیتا داوری آشتیانی
3-    سرکار خانم دکتر نسرین امیری
4-    سرکار خانم دکتر سارا حجتی

جهت ورود به وبینار وارد لینک شوید.