مهارکننده های باز جذب سروتونین و نوراپی نفرین

وبينار علمي با موضوع " کاربرد های بالینی مهارکننده های باز جذب سروتونین و نوراپی نفرین"

همراه با 3 امتیاز باز آموزی

زمان برگزاری:

2 تیر 1401

از ساعت 09:00 الی 12:00

با سخنرانی ارزشمند اساتید ارجمند:
1-سرکار خانم دکتر مریم سفیدگر نیا
2-سرکار خانم دکتر فروزان الیاسی
3-سرکار خانم دکتر آتنا اندرامی
4-جناب آقای دکتر کمال الدین علاالدینی

جهت ورود به وبینار وارد لینک شوید