وبینار تازه های درد: از تشخیص تا درمان

همراه با امتیاز باز آموزی

پنجشنبه 23 تیر ماه 1401

از ساعت 09:00 الی 12:30

با سخنرانی ارزشمند

جناب آقای دکتر برکتین

جناب آقای دکتر شایگان نژاد

جماب آقای دکتر چیت ساز

 

جهت مشاهده وبینار وارد لینک شوید